FAQ items aan het laden...
Proces-verbaal van constatering2019-04-04T10:39:23+00:00

Proces-verbaal van constatering

Heeft u te maken met een situatie waarbij u bewijsmateriaal nodig heeft, dat door de rechter ook wordt gezien als bewijs? Dan kan een proces-verbaal van constatering een goede oplossing zijn. Wij kunnen als gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om dit bewijs voor u vast te leggen

Wat is een proces-verbaal van constatering?

Een proces-verbaal van constatering is het in een verslag vastleggen van een situatie of gebeurtenis. Wij als gerechtsdeurwaarders beschrijven hierbij precies wat we op welke datum en op welk tijdstip waarnemen. We onderbouwen wat we precies zien, ruiken, voelen, horen of proeven, zonder daarbij een oordeel te vormen omtrent de eventuele oorzaken en gevolgen. Hierbij kunnen we eventueel beeld- en/of videomateriaal toevoegen ter ondersteuning. Tijdens een gerechtelijke procedure wordt een proces-verbaal van constatering als bewijsmiddel gezien, omdat een gerechtsdeurwaarder vanwege zijn ambt als betrouwbaar en onafhankelijk wordt beschouwd.

Situaties waarin een proces-verbaal van constatering van toegevoegde waarde kan zijn:

Ontslag van een werknemer2019-03-19T03:20:55+00:00

Ook voor werkgevers kan een proces-verbaal van constatering een belangrijk middel zijn. Zit u in een situatie waarbij u te maken heeft met een niet goed functionerende werknemer, een werknemer die regelmatig steelt, misbruik van u maakt of zelfs gevaarlijke situaties creëert? Dan kunt u ons inschakelen om dit vast te leggen. Dit kan bij het opbouwen van een dossier van grote toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij aan werknemers die telkens eerder weggaan van werk of nalatig zijn. Wanneer u hier grondig bewijs van heeft, staat u als werkgever sterker in uw schoenen op het moment dat u uw niet functionerende werknemer wil ontslaan.

Bewijs van verzending2019-03-19T03:20:05+00:00

Wanneer een brief op een bepaalde datum verstuurd moet worden, kunnen wij het moment, de datum en de manier waarop de brief is verzonden of zelfs overhandigd is vastleggen. In een aantal situaties kan dit van toegevoegde waarde zijn wanneer het tot een rechtszaak komt. De tegenpartij kan vervolgens niet zeggen dat de brief niet op tijd is verstuurd, of dat de brief niet is ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin bezwaar wordt gemaakt.

Online uitlatingen2019-03-19T03:19:19+00:00

In het huidige digitale tijdperk zijn online uitlatingen, bijvoorbeeld via de sociale media, snel gedaan. Hiermee kan aan een ander schade worden toegebracht. Denk aan het plaatsen van online teksten, foto’s of video’s. Ook hiervan kunnen wij een proces-verbaal van constatering opstellen. Mocht de ander het materiaal vervolgens online verwijderen, dan heeft de partij die ons hiervoor heeft ingeschakeld bewijs dat het online stond

Overlast2019-03-19T03:18:40+00:00

Is er sprake van overlast en heeft u de veroorzakende partij hierop gewezen, maar wordt hier niets mee gedaan? Dan kunnen wij in een proces-verbaal van constatering opmaken op welke datum, op welk tijdstip en op welke manier wij eventuele overlast opmerken. Denk hierbij aan overlast van uw buren zoals: geluidsoverlast, overlast door stank, of overlast door bijvoorbeeld zwerfaval en huisdieren die op uw stoep poepen. Met het door ons opgestelde proces-verbaal van constatering staat u sterker in uw verhaal en is de kans tot het komen van een oplossing groter

Schade vastleggen2019-03-19T03:17:41+00:00

Doet er zich een situatie voor waarbij u van tevoren het idee heeft dat er schade opgelopen kan worden (bijvoorbeeld aan uw huis, auto of andere bezittingen) dat veroorzaakt wordt door een ander? En heeft u die ander hier ook op gewezen? Dan kan een deurwaarder dit in een proces-verbaal van constatering vastleggen. Mocht er vervolgens inderdaad sprake zijn van schade, toegebracht door een ander waarvoor u die ander heeft gewaarschuwd, dan heeft u bewijs dat er voorheen geen schade was en dat de ander hier verantwoordelijk voor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een keuken dat in uw ogen niet op de goede manier wordt uitgevoerd en waarbij schade wordt aangericht. Mocht er uiteindelijk een rechtszaak komen, dan heeft u gedegen bewijs van de aangerichte schade

WILT U MEER WETEN?

Bent u benieuwd of een proces-verbaal van constatering ook voor uw situatie een goede oplossing kan zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

NEEM CONTACT OP