Wie kunnen er bij Kroep Steghuis gerechtsdeurwaarders terecht?

Heeft u als ondernemer, particulier, advocaat of juridisch dienstverlener te maken met achterstallige betalingen? Of heeft u overige ambtelijke of niet-ambtelijke vraagstukken waar u zelf niet uitkomt? Dan kunt u ons inschakelen. Wij kunnen u op diverse gebieden ondersteunen en adviseren.

Incasso

Wij kunnen u volledig ontzorgen bij het incasseren van uw openstaande facturen. Wij zorgen ervoor dat er aanmaningen worden verstuurd naar de niet betalende partij en zorgen voor het buitengerechtelijke traject. Wordt de openstaande factuur alsnog niet betaald, dan hebben wij de bevoegdheid om over te gaan tot het uitbrengen van een dagvaarding. Deze dagvaarding bezorgen wij vervolgens bij de gedaagde partij. Wij kunnen u ondersteunen in het gehele incassotraject met daaropvolgend, mocht dit nodig zijn, een eventueel gerechtelijk traject. Hierbij treden wij als gemachtigde op bij de rechter en stellen de processtukken voor u op. Mocht de veroordeelde partij niet overgaan tot betalen, dan kunnen wij overgaan op beslaglegging. Wij onderzoeken vooraf in de registers op welke vermogensbestanddelen eventueel beslag gelegd kan worden en gaan vervolgens over tot het beslagtraject. Dit zijn zaken als: auto, inboedel, inkomsten, banktegoeden en onroerende zaken.

BENT U ONDERNEMER?

Heeft u een onderneming en heeft u te maken met onbetaalde facturen? Wij begrijpen dat dit vervelend is en dat het een tijdrovende en kostbare taak is wanneer u hier zelf achteraan moet. Daarnaast begrijpen wij dat u de relatie met uw klant graag zo goed mogelijk wilt houden. Daarom kunt u ons inschakelen om openstaande vorderingen te innen. Wij nemen het hele incassoproces uit handen en zullen u hierin zo goed mogelijk bijstaan.

NEEM CONTACT OP

Huurincasso

Verhuurt u onroerend goed en heeft u te maken met huurders die de huur niet betalen? Dan kunt u ons inschakelen voor uw huurincasso. We zullen door middel van aanmaningen, huisbezoeken en telefonisch contact proberen de achterstallige huur te incasseren.

Betaalt uw huurder niet vrijwillig dan zal een gerechtelijke procedure in gang worden gezet. De rechter zal een uitspraak doen over het betalen van de huurachterstand en afhankelijk van de situatie de huurovereenkomst ontbinden. Wij gaan daaropvolgend bij de huurder langs om bevel te doen om aan het vonnis te voldoen. Dit betekent dat de huurder moet betalen of de woning of het pand moet ontruimd worden. Hierbij geven wij de huurder de kans om zelf te ontruimen binnen een bepaalde termijn. Mocht dit niet gebeurd zijn binnen de gestelde termijn, dan kunnen wij voor u de ontruiming verzorgen.

Juridisch advies

Wij begrijpen dat u als ondernemer of particulier niet dagelijks te maken krijgt met juridische aspecten. Dan kunt u het gevoel hebben dat er een wirwar aan informatie op u afkomt. En wij begrijpen ook dat u dan gedegen advies goed kunt gebruiken. Ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Wanneer u vragen heeft omtrent een incassoprocedure, het opstellen en redigeren van brieven of de mogelijkheden die er zijn voor u als ondernemer, particulier of juridisch dienstverlener in gerechtelijke procedures, beantwoorden wij die graag voor u. Wij kennen de juridische taal en de wet- en regelgeving als geen ander en kunnen u adviseren bij al uw vragen.

HEEFT U EEN JURIDISCHE VRAAG VOOR ONS?

Vraag het hier